Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2006


ecoνέα
 
> Η πρώτη περιβαλλοντική πύλη στην Ελλάδα env.gr
   
> Κείμενο Έρευνας (Κριτική Αποτίμηση Κατάστασης Περιβάλλοντος)
    
> Διαγωνισμός Δοκιμίου ΙΣΤΑΜΕ
   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πρόγραμμα του Συλλόγου)

 

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ!


Ανακοινώσεις

Συμμετοχή Ε.Π.Π.Ε. στην Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης Εφήβων "Οικολογική Μετακίνηση (Ecomobility)"

Κατεβάστε το 15ο τεύχος του meta περιβ@λλον

Ανακοίνωση προς μελετητές: Πως να μην πληρώνετε κρατήσεις υπερ ΤΕΕ και ΕΜΠ

Νέα απόφαση ΗΠ 11764/2006 Πρόσβαση Κοινού στην Περιβαλλοντική Πληροφορία

 

Θέσεις Εργασίας

 

 

Εκδηλώσεις

 

Ημερίδα για τις Δημόσιες Προμήθειες με οικολογικά κριτήρια στις 29 Σεπτεμβρίου 2006

 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΕΕΚΧΜ Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου

 

Υλοποίηση Newsletter Άννη Κουνέλη                         Υπεύθυνος έκδοσης Κώστας Τοπουζέλης

Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, Βουλγαροκτόνου 30, ΤΚ 11472, Τηλ/Fax: 210.64.92.095 - email : env@env.aegean.gr